Play

Aan de orde komen:

  • Afkalving van de stemplicht in België
  • Het Contacttracing debacle
  • Trump niet zo vredelievend?
  • Commentaren door Philip uitgelicht
  • Een regering die uitblinkt in niets doen

We starten met een High Koe van Philip en met een ferme bijdrage over De Verlichting door Rein sluiten we deze show af.