In deze podcast dwaalt het gesprek rond als een trage woordenwind. Vandaar dat we eindigen met een mooi gedicht. Aan bod komen onder meer Influencers, de ABN-AMRO met een schandelijke brief een ramp met de straalstroom.

We gaan iets uitgebreider in op ‘zelfrijdende’ auto’s en natuurlijk het Eurovisie songfeest.

Al met al weer een fijn gesprek met fijne mensen.

https://news.arizona.edu/story/jet-stream-changes-could-amplify-weather-extremes-2060s