Play

Ossy en Osier gaan deze keer wat dieper in op een aantal zaken rond incompetentie en desinteresse in hoge kringen. Met een sterke High-Koe starten we een Praattafel waarin we Philip wat beter leren kennen en ook een geurtje oppikken in centraal Antwerpen.
Het weeklied is er een uit een ander doosje van creativiteit van hem en ook koos hij voor een boeiend stuk over neoliberalisme als leesvoer.
Voor uw nodige lichte verdieping een Praattafel om te horen.